Om påvirkning av røykevaner,

Tema: Helsestellet. (Storting 1969/1970)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om påvirkning av røykevaner,   st. meld. 62 for 1968—69,   innst. S. 143,   S.tid. 2259 —81. [Forslag fra repr. Bjorvatn — sendt Regj.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: