Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, bl. a. om avgift på trykt skrift,

Tema: Kunst, litterære og kulturelle formål. (Storting 1969/1970)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, bl. a. om avgift på trykt skrift,   ot. prp. 31,   innst. O. 10,   O.tid. 14,   besl. O. 8,   L.tid. 5.   Lov av 19. desember 1969. Lovheftet side 11.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: