Om lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m. v.,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1961/1962)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

  •   st. prp. 9, 64 og 112  [1]  [2]  [3]

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

  •   innst. S. 17, 116 og 202  [1]  [2]  [3]

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m. v., , ,   st. prp. 9, 64 og 112  [1]  [2]  [3], , ,   innst. S. 17, 116 og 202  [1]  [2]  [3],   2385-86  3575-85  516-18

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: