Om Statens lønnsutvalgs avgjørelser for tariffperioden 1. juni 1960—31. mai 1962 og spørsmålet om stedstillegg til statens tjenestemenn,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1961/1962)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om Statens lønnsutvalgs avgjørelser for tariffperioden 1. juni 1960—31. mai 1962 og spørsmålet om stedstillegg til statens tjenestemenn,   st. meld. 47,   innst. S. 167,   S.tid. 3215—20. [Vedlegg til prp.: 1) Statens lønnsutvalgs avgjørelser for tariffperioden 1. juni 1960 —31. mai 1962. 2) Stedstilleggskomitéens innstilling.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: