Om lov om endringer i lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter av 30. juni 1954 med senere endringer,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1961/1962)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om endringer i lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter av 30. juni 1954 med senere endringer,   innst. O. 128,   O.tid. 426—34,   besl. O. 141,   L.tid. 94—96.   Lov av 29. juni 1962, lovheftet side 48.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: