Sp.spm. fra repr. Asdahl om å endre § 12 i regulativet for reiser innenlands for Statens regning, slik at de tjenestemenn som har bopel mer enn 10 km fra arbeidsstedet blir stillet likt med tjenestemenn for øvrig, slik at de får dekket medgåtte reiseutgifter fra bopel,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1961/1962)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Sp.spm. fra repr. Asdahl om å endre § 12 i regulativet for reiser innenlands for Statens regning, slik at de tjenestemenn som har bopel mer enn 10 km fra arbeidsstedet blir stillet likt med tjenestemenn for øvrig, slik at de får dekket medgåtte reiseutgifter fra bopel,   S.tid. 1000—01.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: