Om endringer i Regulativ for beordringstillegg m. v. og i Komitéregulativet,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1961/1962)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om endringer i Regulativ for beordringstillegg m. v. og i Komitéregulativet,   st. prp. 65,   innst. S. 138,   S.tid. 2604—06.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: