Om lov om endring i lov om geistlige embetsmenns og klokkeres lønning av 14. juli 1897,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1961/1962)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om endring i lov om geistlige embetsmenns og klokkeres lønning av 14. juli 1897,   ot. prp. 20,   innst. O. 30,   O.tid. 77,   besl. O. 35,   L.tid. 29.   Lov av 9. mars 1962, lovheftet side 7.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: