Om regulativ for lønn og tillegg m. v. under tjeneste i Forsvaret i beredskap og krig (Krigsregulativet),

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1961/1962)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om regulativ for lønn og tillegg m. v. under tjeneste i Forsvaret i beredskap og krig (Krigsregulativet),   st. prp. 53,   innst. S. 123,   S.tid. 2546—49.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: