Om regulativ for tillegg m. v. under tjeneste i fred (Fredsregulativet),

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1961/1962)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om regulativ for tillegg m. v. under tjeneste i fred (Fredsregulativet),   st. prp. 109,   innst. S. 227,   S.tid. 3708—26.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: