Om regulativ for offentlige bistillinger m. v.,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1962/1963)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om regulativ for offentlige bistillinger m. v.,   st. prp. 40,   innst. S. 213,   S.tid. 3519 —47. [Vedlegg til prp.: Bistillingsutvalgets innst.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: