Om lov om endringer i lov om merverdiavgift og i lov om avgift på investeringer m. v.,

Tema: Avgifter. (Storting 1969/1970)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om endringer i lov om merverdiavgift og i lov om avgift på investeringer m. v.,   ot. prp. 73,   innst. O. XVIII,   O.tid. 645—63, ,   besl. O. 105—06  [1]  [2],   L.tid. 173 —76,   lover av 26. juni 1970, lovheftet side 131 og 133.  [1]  [2]

Se saker fra samme tema: