Om oppretting av Statens kjørelærerskole,

Tema: Skoler og undervisning. (Storting 1969/1970)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om oppretting av Statens kjørelærerskole,   st. prp. 128. Ikke-beh.   innst. S. 316,   S.tid. 3710—11.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: