Om lov om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 nr. 10. (Bl.a. om skjerping av straff for omsetning av narkotika.)

Tema: Alkohol, narkotika og edruskapsarbeid. (Storting 1971/1972)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 nr. 10. (Bl.a. om skjerping av straff for omsetning av narkotika.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: