Om samtykke til tiltredelse av Konvensjon av 30. august 1961 om begrensning av statsløshet.

Tema: Traktater og overenskomster. (Storting 1970/1971)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om samtykke til tiltredelse av Konvensjon av 30. august 1961 om begrensning av statsløshet.   St. prp. 93,   innst. S. 243,   S.tid. 3098.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: