Om lov om endringer i lov av 28. april 1967 nr. 1 om sanering av tettbygde strøk og i visse andre lover.

Tema: Boligbygging og bygningsvesen. (Storting 1975/1976)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om endringer i lov av 28. april 1967 nr. 1 om sanering av tettbygde strøk og i visse andre lover.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: