Om innvandringsstoppen og arbeidet med innvandringsspørsmålene.

Tema: Arbeidsforhold. (Storting 1975/1976)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om innvandringsstoppen og arbeidet med innvandringsspørsmålene.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: