Om innvandringsstoppen og arbeidet med innvandringsspørsmålene (utenlandske arbeidstakere i arbeidslivet, på kontinentalsokkelen, sosiale spørsmål, opplæring og kulturelle tiltak, skatte- og trygdespørsmål, informasjon m.m.).

Tema: Arbeidsforhold. (Storting 1977/1978)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Fra hovedregister:

Om innvandringsstoppen og arbeidet med innvandringsspørsmålene (utenlandske arbeidstakere i arbeidslivet, på kontinentalsokkelen, sosiale spørsmål, opplæring og kulturelle tiltak, skatte- og trygdespørsmål, informasjon m.m.).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: