Kunstnerne innvandringsstoppen og arbeidet med innvandringsspørsmålene (utenlandske arbeidstakere i arbeidslivet, på kontinentalsokkelen, sosiale spørsmål, opplæring og kulturelle tiltak, skatte- og trygdespørsmål, informasjon m.m.).

Tema: Kunst, litterære og kulturelle formål. (Storting 1976/1977)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Kunstnerne innvandringsstoppen og arbeidet med innvandringsspørsmålene (utenlandske arbeidstakere i arbeidslivet, på kontinentalsokkelen, sosiale spørsmål, opplæring og kulturelle tiltak, skatte- og trygdespørsmål, informasjon m.m.).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: