Om 1) økonomisk kompensasjon til statens tjenestemenn i samband med syketrygdens inkorporering i folketrygden fra 1. januar 1971 og 2) arbeidsgiveravgiften til folketrygden i 1971.

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1970/1971)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om 1) økonomisk kompensasjon til statens tjenestemenn i samband med syketrygdens inkorporering i folketrygden fra 1. januar 1971 og 2) arbeidsgiveravgiften til folketrygden i 1971.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: