Om lov om kommunale vann- og kloakkavgifter m.m.

Tema: Natur- og miljøvern. (Storting 1972/1973)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Fra hovedregister:

Om lov om kommunale vann- og kloakkavgifter m.m.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: