Om lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

Tema: Avgifter. (Storting 1971/1972)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

Se saker fra samme tema: