Om Ligningslov og endringer i andre lover.

Tema: Skatter. (Storting 1979/1980)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

  •   innst. O. 44 og 54  [1]  [2]
  •   besl. O. 46 og 47  [1]  [2]

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om Ligningslov og endringer i andre lover.

Se saker fra samme tema: