6. Om lov om tanntjenesten Tannhelsetjenesten i fylkeskommunene).

Tema: Tannlegestellet (Storting 1982/1983)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

6. Om lov om tanntjenesten Tannhelsetjenesten i fylkeskommunene).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: