14. Om opphør av utbetaling av 2/3 lønn til tidligere byråsjef i Utenriksdepartementet Arne Treholt.

Tema: Embets- og tjenestemenn (Storting 1983/1984)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

14. Om opphør av utbetaling av 2/3 lønn til tidligere byråsjef i Utenriksdepartementet Arne Treholt.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: