3. Klage fra major Jens Holter, Bodø, over beordring.

Tema: Klager (Storting 1982/1983)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Klage fra major Jens Holter, Bodø, over beordring.

Se saker fra samme tema: