2. Om tillegg til jordbruksavtalen 1980—81 og om endringer i statsbudsjettet for 1981 m.v. (bl.a. om parallell inntektsutvikling mellom jordbrukere og industriarbeidere med 1978 som utgangsår).

Tema: Lønnsspørsmål (Storting 1981/1982)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Om tillegg til jordbruksavtalen 1980—81 og om endringer i statsbudsjettet for 1981 m.v. (bl.a. om parallell inntektsutvikling mellom jordbrukere og industriarbeidere med 1978 som utgangsår).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: