11. Om endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1981 vedrørende transportsubsidier og Postverket (bl.a. til sjøverts ruter, bilruter, flyruter, ferjedrift og kjøp av tomt for postterminal i Bergen, p.g.a. lønnsoppgjøret).

Tema: Lønnsspørsmål (Storting 1981/1982)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

11. Om endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1981 vedrørende transportsubsidier og Postverket (bl.a. til sjøverts ruter, bilruter, flyruter, ferjedrift og kjøp av tomt for postterminal i Bergen, p.g.a. lønnsoppgjøret).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: