16. Sp.spm. fra Kjell Helland om å la statspensjonister som går av før 67 år, nyte godt av forslaget om fradrag i skatt for 1982,

Tema: Lønnsspørsmål (Storting 1981/1982)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

16. Sp.spm. fra Kjell Helland om å la statspensjonister som går av før 67 år, nyte godt av forslaget om fradrag i skatt for 1982,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: