1. Ansvar for tiltak og tenester for psykisk utviklingshemma. (Vedlegg: Oversyn over HVPU-institusjonar og det faktiske talet på klientar pr. 1. januar 1986. 2. Utvikling av tiltak for psykisk utviklingshemma. Døme frå nokre kommunar.)

Tema: PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE (Storting 1986/1987)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

1. Ansvar for tiltak og tenester for psykisk utviklingshemma. (Vedlegg: Oversyn over HVPU-institusjonar og det faktiske talet på klientar pr. 1. januar 1986. 2. Utvikling av tiltak for psykisk utviklingshemma. Døme frå nokre kommunar.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: