1. Ansvar for tiltak og tenester for psykisk utviklingshemma. (Vedlegg: 1. Oversyn over HVPU-institusjoner og det faktiske talet på klientar pr. 1. januar 1986. 2. Utvikling av tiltak for psykisk utviklingshemma. Døme frå nokre kommunar. Jf. NOU 1985: 34 Levekår for psykisk utviklingshemmede. Leder Ole Petter Lossius.)

Tema: PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE (Storting 1987/1988)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Ansvar for tiltak og tenester for psykisk utviklingshemma. (Vedlegg: 1. Oversyn over HVPU-institusjoner og det faktiske talet på klientar pr. 1. januar 1986. 2. Utvikling av tiltak for psykisk utviklingshemma. Døme frå nokre kommunar. Jf. NOU 1985: 34 Levekår for psykisk utviklingshemmede. Leder Ole Petter Lossius.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: