2. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (Inkassoloven). (Særskilt vedlegg: NOU 1983: 8 Inkassovirksomhet. Leder Rolf H. Bærøe.)

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 1987/1988)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (Inkassoloven). (Særskilt vedlegg: NOU 1983: 8 Inkassovirksomhet. Leder Rolf H. Bærøe.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: