2. 1. Midlertidig lov om avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede. 2. Endringer i lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. (Institusjoner for epileptikere og autister.) (Særskilt vedlegg: NOU 1985: 34 Levekår for psykisk utviklingshemmede. Leder Ole Petter Lossius. NOU 1986: 4 Samordning i helse- og sosialtjenesten. Leder Bjarne Jensen.)

Tema: SYKEHUS (Storting 1987/1988)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. 1. Midlertidig lov om avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede. 2. Endringer i lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. (Institusjoner for epileptikere og autister.) (Særskilt vedlegg: NOU 1985: 34 Levekår for psykisk utviklingshemmede. Leder Ole Petter Lossius. NOU 1986: 4 Samordning i helse- og sosialtjenesten. Leder Bjarne Jensen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: