1. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene m.v. (Beregning av vederlag for opphold i institusjon.)

Tema: ELDREOMSORG (Storting 1988/1989)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene m.v. (Beregning av vederlag for opphold i institusjon.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: