1. Endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. (Opphør av driftstilskudd for privatpraktiserende helsepersonell ved fylte 70 år.)

Tema: HELSEVESEN (Storting 1985/1986)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. (Opphør av driftstilskudd for privatpraktiserende helsepersonell ved fylte 70 år.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: