4. Endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. (Taushetsplikt.)

Tema: HELSEVESEN (Storting 1986/1987)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

4. Endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. (Taushetsplikt.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: