6. Lov om kommunalt helse- og sosialstyre m.v.

Tema: HELSEVESEN (Storting 1986/1987)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

6. Lov om kommunalt helse- og sosialstyre m.v.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: