3. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. og i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. (Om telekommunikasjoner i helsetjenesten, herunder medisinsk nødmeldetjeneste). (Vedlegg: Utrykt vedlegg: Helsetjenestens kommunikasjonsberedskap.)

Tema: HELSEVESEN (Storting 1988/1989)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. og i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. (Om telekommunikasjoner i helsetjenesten, herunder medisinsk nødmeldetjeneste). (Vedlegg: Utrykt vedlegg: Helsetjenestens kommunikasjonsberedskap.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: