3. Lov om megling i konfliktråd og om endringer i straffeloven m.m. (Hemmelig opptak av samtale og offentlig gjengivelse; fjernsynsovervåkning.)

Tema: PERSONVERN (Storting 1989/1990)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Lov om megling i konfliktråd og om endringer i straffeloven m.m. (Hemmelig opptak av samtale og offentlig gjengivelse; fjernsynsovervåkning.)

Se saker fra samme tema: