2. Lov om barneverntjenester (barnevernloven).

Tema: BARNEVERN (Storting 1991/1992)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Lov om barneverntjenester (barnevernloven).