– Lyngholm, Wenche pva. SV: «Det henstilles til Regjeringen å øke det øremerkede statstilskuddet til funksjonshemmede barn som får tilbud om plass i skolefritidsordningen.»

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Fra hovedregister:

– Lyngholm, Wenche pva. SV: «Det henstilles til Regjeringen å øke det øremerkede statstilskuddet til funksjonshemmede barn som får tilbud om plass i skolefritidsordningen.»

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: