5. Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialloven).

Tema: SOSIALVESEN (Storting 1990/1991)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

5. Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialloven).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: