1. Endringer i lov 4. juni 1965 nr. 1 om helligdagsfreden. (Redaksjonelle endringer. Forslag fra Regjeringen om å omgjøre annen pinsedag til arbeidsdag ikke tilslutning.)

Tema: DEN NORSKE KIRKE (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Endringer i lov 4. juni 1965 nr. 1 om helligdagsfreden. (Redaksjonelle endringer. Forslag fra Regjeringen om å omgjøre annen pinsedag til arbeidsdag ikke tilslutning.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: