2. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). (Særskilt vedlegg: NOU 1990:2 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smitteloven). Børge Krogsrud og Christian Lerche.)

Tema: FOLKEHELSE (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

2. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). (Særskilt vedlegg: NOU 1990:2 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smitteloven). Børge Krogsrud og Christian Lerche.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: