5. Gjennomføring av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming. (HVPUreformen.)

Tema: FUNKSJONSHEMMEDE (Storting 1989/1990)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

5. Gjennomføring av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming. (HVPUreformen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: