2. ... vi smaa, en Alen lange; Om 6-åringer i skolen – konsekvenser for skoleløpet og retningslinjer for dets innhold. (Skolestart for 6-åringer, skolefritidsordningene, musikkskolene, generell læreplan.) (Vedlegg: Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring. Generell del.)

Tema: GRUNNSKOLE (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. ... vi smaa, en Alen lange; Om 6-åringer i skolen – konsekvenser for skoleløpet og retningslinjer for dets innhold. (Skolestart for 6-åringer, skolefritidsordningene, musikkskolene, generell læreplan.) (Vedlegg: Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring. Generell del.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: