2. Endringer i: 1. Lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd. 2. Lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. 3. Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. (Ansvar for syketransport og skyss av helsepersonell). (Jf. IV, 2 for 1992-93)

Tema: HELSEVESEN (Storting 1991/1992)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Endringer i: 1. Lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd. 2. Lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. 3. Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. (Ansvar for syketransport og skyss av helsepersonell). (Jf. IV, 2 for 1992-93)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: