2. Høgre utdanning. Fra visjon til virke. (Et Norgesnett for høgre utdanning og forskning; dimensjonering og adgangsregulering; kvoteregulering av adgang til hovedfag; kompetanseopprykk til professor; forskningsandel ved de regionale høgskoler; eksterne representanter i universitetenes styrende organer; 4 års allmennlærerutdanning; 1-årig pedagogisk seminar; prekliniske studier i medisin ved Universitetet i Trondheim; film- og fjernsynsutdanning ved Oppland distriktshøgskole; rentenedsettelse på utdanningslån og økt hovedfagsstipend; utredning av 3-semesters akademisk år.) (Vedlegg: Arbeidsnotat fra NAVFs utredningsinstitutt: Framskriving av bestanden av personer med ulike typer høyere utdanning. Vedlegg til innst.: Brev av 24.4.91 fra Høyres fraksjon i komiteen til statsråd Gudmund Hernes og svarbrev av 14.5.91 vedr. studiefinansieringen – økning av stipendandelen. Jf. NOU 1988: 28 Med viten og vilje. Leder Gudmund Hernes.)

Tema: HØGRE UTDANNING (Storting 1990/1991)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Høgre utdanning. Fra visjon til virke. (Et Norgesnett for høgre utdanning og forskning; dimensjonering og adgangsregulering; kvoteregulering av adgang til hovedfag; kompetanseopprykk til professor; forskningsandel ved de regionale høgskoler; eksterne representanter i universitetenes styrende organer; 4 års allmennlærerutdanning; 1-årig pedagogisk seminar; prekliniske studier i medisin ved Universitetet i Trondheim; film- og fjernsynsutdanning ved Oppland distriktshøgskole; rentenedsettelse på utdanningslån og økt hovedfagsstipend; utredning av 3-semesters akademisk år.) (Vedlegg: Arbeidsnotat fra NAVFs utredningsinstitutt: Framskriving av bestanden av personer med ulike typer høyere utdanning. Vedlegg til innst.: Brev av 24.4.91 fra Høyres fraksjon i komiteen til statsråd Gudmund Hernes og svarbrev av 14.5.91 vedr. studiefinansieringen – økning av stipendandelen. Jf. NOU 1988: 28 Med viten og vilje. Leder Gudmund Hernes.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: