4. Samtykke til ratifikasjon av den andre tilleggsprotokoll om avskaffelse av dødsstraff til Den Internasjonale Konvensjon av 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter. (Vedlegg: Den engelske tekst til protokollen med oversettelse til norsk. 19 vedlegg trykt i innst. med uttalelser til saken. Inntatt i innst. uttalelser fra justiskomiteen og forsvarskomiteen.)

Tema: MENNESKERETTIGHETER (Storting 1990/1991)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

4. Samtykke til ratifikasjon av den andre tilleggsprotokoll om avskaffelse av dødsstraff til Den Internasjonale Konvensjon av 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter. (Vedlegg: Den engelske tekst til protokollen med oversettelse til norsk. 19 vedlegg trykt i innst. med uttalelser til saken. Inntatt i innst. uttalelser fra justiskomiteen og forsvarskomiteen.)

Se saker fra samme tema: