4. Forslag fra Eilef A. Meland og Kristin Halvorsen om å innføre strengere regler med sikte på å begrense verdipapirforetak og ansatte i verdipapirforetaks adgang til å egenhandle. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 21.4.97 fra Finansdepartementet v/finansministeren til finanskomiteen v/Harald Ellefsen.)

Tema: AKSJER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

4. Forslag fra Eilef A. Meland og Kristin Halvorsen om å innføre strengere regler med sikte på å begrense verdipapirforetak og ansatte i verdipapirforetaks adgang til å egenhandle. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 21.4.97 fra Finansdepartementet v/finansministeren til finanskomiteen v/Harald Ellefsen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: